Търсене на LEI код

Търсете на LEI код и проверете валидността на Вашия LEI код

ДЖИ ЕНД ДИ КОНСУЛТИНГ

ACTIVE

LEI: 984500B6571DE6A6EF06

ISSUED
Bulgaria, София, ж.к. БОРОВО ул. ТОПЛИ ДОЛ 2А ет.4, 1680
Юридическо име
ДЖИ ЕНД ДИ КОНСУЛТИНГ
Други имена на дружеството
G & d CONSULTING
Регистрирано на
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Идентификационен номер на регистрационния орган на дружеството
131371702
Юрисдикция
BG
Категория на дружеството
GENERAL
Код на юридическата форма на дружеството
Дружество с ограничена отговорност (bg)
VJ3G
Статус на дружеството
ACTIVE
Дата на създаване
2009-03-30

Адреси

Юридически адрес
ж.к. БОРОВО ул. ТОПЛИ ДОЛ 2А ет.4
1680
София
BG-23
BG | Bulgaria
Адрес на седалището
ж.к. БОРОВО ул. ТОПЛИ ДОЛ 2А ет.4
1680
София
BG-23
BG | Bulgaria

Данни за регистрация

Дата на първоначалната LEI регистрация
2023-05-23
Дата на последната LEI актуализация
2023-05-23
Статус на LEI регистрацията
ISSUED
Следваща дата на подновяване на LEI
2024-05-23
Управление на LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Източници за валидиране
FULLY_CORROBORATED
Валидирано от
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Валидирано като
131371702

Връзки

Дружество майка
NO_KNOWN_PERSON (Докладвано е изключване на пряко дружество майка)
NO_KNOWN_PERSON (Докладвано е изключване на крайно дружество майка)
Пряко дъщерно дружество
Няма налични данни за пряко дъщерно дружество
Крайно дъщерно дружество
Няма налични данни за крайно дъщерно дружество