КОНТАКТИ

 

 

Моля, изпратете формуляра с Вашите въпроси. Ще отговорим в рамките на не повече от 2 работни часа.


LEI Pегистъра

LEI Регистърът е регистрационна агенция, чиято цел е да помага на компаниите да кандидатстват за LEI код и да подновяват своите LEI номера по целия свят Ние не действаме като местна единица, но работим в сътрудничество с различни местни оперативни звена. Нашата цел е да валидираме Вашите данни в съответствие със стандарта LEI и да направим LEI системата лесна за разбиране. Запомнете единствено, че "Без LEI няма търговия".

info@leikod.bg

LEI Pегистъра™

LEI код: 894500SMOMUFH0UZXT46

www.leikod.bg