Търсене на LEI код

Търсете на LEI код и проверете валидността на Вашия LEI код

ЕМ БИ КОНСУЛТИНГ

ACTIVE

LEI: 9845005A3AX4A1E5FE77

ISSUED
Bulgaria, София, ж.к. Лозенец, бул./ул. ул. "Николай Лилиев" № 12, ет. 1, офис 2, 1421
Юридическо име
ЕМ БИ КОНСУЛТИНГ
Други имена на дружеството
MB Consulting OOD
Регистрирано на
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Идентификационен номер на регистрационния орган на дружеството
205015563
Юрисдикция
BG
Категория на дружеството
GENERAL
Код на юридическата форма на дружеството
Еднолично дружество с ограничена отговорност (bg)
WVIN
Статус на дружеството
ACTIVE
Дата на създаване
2018-02-23

Адреси

Юридически адрес
ж.к. Лозенец, бул./ул. ул. "Николай Лилиев" № 12, ет. 1, офис 2
1421
София
BG-22
BG | Bulgaria
Адрес на седалището
ж.к. Лозенец, бул./ул. ул. "Николай Лилиев" № 12, ет. 1, офис 2
1421
София
BG-22
BG | Bulgaria

Данни за регистрация

Дата на първоначалната LEI регистрация
2022-08-04
Дата на последната LEI актуализация
2024-06-10
Статус на LEI регистрацията
ISSUED
Следваща дата на подновяване на LEI
2025-08-04
Управление на LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Източници за валидиране
FULLY_CORROBORATED
Валидирано от
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Валидирано като
205015563

Връзки

Дружество майка
NON_CONSOLIDATING (Докладвано е изключване на пряко дружество майка)
NON_CONSOLIDATING (Докладвано е изключване на крайно дружество майка)
Пряко дъщерно дружество
Няма налични данни за пряко дъщерно дружество
Крайно дъщерно дружество
Няма налични данни за крайно дъщерно дружество