Търсене на LEI код

Търсете на LEI код и проверете валидността на Вашия LEI код

2 Криейт Лабс

ACTIVE

LEI: 98450014A4D4CB6B1F74

ISSUED
Bulgaria, Варна, r. Западна Промишлена Зона, str. ул. Нептун № 8, fl. 3, 9000
Юридическо име
2 Криейт Лабс
Други имена на дружеството
2 Create Labs Ltd
Регистрирано на
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Идентификационен номер на регистрационния орган на дружеството
202377491
Юрисдикция
BG
Категория на дружеството
GENERAL
Код на юридическата форма на дружеството
Дружество с ограничена отговорност (bg)
VJ3G
Статус на дружеството
ACTIVE
Дата на създаване
2013-01-02

Адреси

Юридически адрес
r. Западна Промишлена Зона, str. ул. Нептун № 8, fl. 3
9000
Варна
BG-03
BG | Bulgaria
Адрес на седалището
r. Западна Промишлена Зона, str. ул. Нептун № 8, fl. 3
9000
Варна
BG-03
BG | Bulgaria

Данни за регистрация

Дата на първоначалната LEI регистрация
2024-04-15
Дата на последната LEI актуализация
2024-04-15
Статус на LEI регистрацията
ISSUED
Следваща дата на подновяване на LEI
2025-04-15
Автоматично подновяване до
2029-04-15
Управление на LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Източници за валидиране
FULLY_CORROBORATED
Валидирано от
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Валидирано като
202377491

Връзки

Дружество майка
NO_KNOWN_PERSON (Докладвано е изключване на пряко дружество майка)
NO_KNOWN_PERSON (Докладвано е изключване на крайно дружество майка)
Пряко дъщерно дружество
Няма налични данни за пряко дъщерно дружество
Крайно дъщерно дружество
Няма налични данни за крайно дъщерно дружество