Търсене на LEI код

Търсете на LEI код и проверете валидността на Вашия LEI код

СУИТ ЛАЙФ 1995

ACTIVE

LEI: 549300IEPMWATTXZP407

ISSUED
Bulgaria, София, СВЕТА ТРОИЦА, bl. 324, ent. А, fl. 6, ap. 30, 1309
Юридическо име
СУИТ ЛАЙФ 1995
Други имена на дружеството
SWEET LIFE 1995
Регистрирано на
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Идентификационен номер на регистрационния орган на дружеството
201375877
Юрисдикция
BG
Категория на дружеството
GENERAL
Код на юридическата форма на дружеството
Еднолично дружество с ограничена отговорност (bg)
WVIN
Статус на дружеството
ACTIVE
Дата на създаване
2010-12-27

Адреси

Юридически адрес
СВЕТА ТРОИЦА, bl. 324, ent. А, fl. 6, ap. 30
1309
София
BG-22
BG | Bulgaria
Адрес на седалището
СВЕТА ТРОИЦА, bl. 324, ent. А, fl. 6, ap. 30
1309
София
BG-22
BG | Bulgaria

Данни за регистрация

Дата на първоначалната LEI регистрация
2021-11-24
Дата на последната LEI актуализация
2023-11-17
Статус на LEI регистрацията
ISSUED
Следваща дата на подновяване на LEI
2024-12-07
Автоматично подновяване до
2028-12-07
Управление на LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Източници за валидиране
FULLY_CORROBORATED
Валидирано от
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Валидирано като
201375877

Връзки

Дружество майка
NON_CONSOLIDATING (Докладвано е изключване на пряко дружество майка)
NON_CONSOLIDATING (Докладвано е изключване на крайно дружество майка)
Пряко дъщерно дружество
Няма налични данни за пряко дъщерно дружество
Крайно дъщерно дружество
Няма налични данни за крайно дъщерно дружество