LEI БЪЛГАРИЯ - КАНДИДАТСТВАЙТЕ ПРЕДИ 17:00 ЧАСА И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ СВОЯ LEI КОД (LEI CODE) ОЩЕ НА СЪЩИЯ ДЕН*

2 min
Валидация на данните
1-6h
Потвърждение на LEI
4146 заявления получени през последните 7 дни   /   727 през последните 24 часа
Последни Клиенти
БиЕй Глас България 549300LBQ6LUE53U7Z73
МЕТАЛИК КОРПОРЕЙШЪН 98450085BD0AWE899B06
МЕТАЛИК КОРПОРЕЙШЪН 98450085BD0AWE899B06
МЕТАЛИК КОРПОРЕЙШЪН 98450085BD0AWE899B06
МЕТАЛИК КОРПОРЕЙШЪН 98450085BD0AWE899B06
Вземете своя LEI код в рамките на часове, а не дни! Най-бързата и евтина процедура за издаване на LEI код (LEI code) в България.
120лв 120лв
/
1 година 1 година
120 лева на година 120 лева на година
300лв 300лв
/
3 години 3 години
100 лева на година 100 лева на година
450лв 450лв
/
5 години 5 години
90 лева на година 90 лева на година
Email

Aдрес* Забележка - ако началната дата на връзката дете-родител е след края на счетоводния период, моля, върнете се към въпроса „Предприятието майка консолидира ли финансови отчети / годишен отчет?“ и маркирайте „Не“ като отговор.

* Забележка - ако началната дата на връзката дете-родител е след края на счетоводния период, моля, върнете се към въпроса „Предприятието майка консолидира ли финансови отчети / годишен отчет?“ и маркирайте „Не“ като отговор.


LEI код ценоразпис

Цена по LEI код за 1 година
Цена на LEI код за 3 години
Цена на LEI код за 5 години

Подновяване на LEI кода за една година 120 лв
*+ДДС 20% / 0% ДДС при валиден номер по ДДС в ЕС
** Фактурата ще бъде изпратена след издаването на LEI кода


Кой се нуждае от LEI код понастоящем?

От 3 януари 2018г. всички юридически лица, които желаят да търгуват на европейските финансови пазари с всякакви видове ценни книжа или деривати (като например акции, облигации, БТФ, валутни форуърди, суапове, лихвени суапове и др.), трябва да се регистрират с LEI номер.

Казано по-просто ако желаете да купувате или продавате ценни книжа чрез дружество, трябва да се сдобиете с LEI код. Понастоящем повечето изисквания, свързани с притежаването на LEI код, се съдържат в Директивата за пазарните и финансови инструменти (MiFID II) и Регламента за европейската пазарна инфраструктура (EMIR). Основната цел на тези инструменти е да гарантират по-висока степен на прозрачност и стабилност на световния финансов пазар. Всички правила, отнасящи се до LEI кода, могат да бъдат намерени тук.

Издаване на LEI код

Процедурата по издаване на LEI код включва три прости стъпки.

 1. Попълнете всички задължителни празни полета във формуляра за издаване на LEI по-горе. В повечето случаи необходимите данни ще бъдат събрани автоматично от базата данни на Търговския регистър.
 2. Изпратете заявката си и заплатете с кредитна карта или посредством банков превод.
 3. Данните Ви ще бъдат обработени и LEI кодът ще бъде изпратен на Вашия имейл адрес.

Заявката Ви ще бъде изпратена за проверка на данните веднага щом направите плащането.  В 90% от случаите ще получите своя LEI код в рамките на 1-6 часа*

*през делничните дни


КАКВО Е LEI КОД?

Накратко за LEI кода

 • Legal Entity Identifier (LEI) - Идентификатор за юридическо лице (LEI код) е уникален код за идентификация на юридически лица. Може също така да бъде използван като международен регистрационен номер за дружества.
 • Уникален код за идентификация (LEI) на дружества, които търгуват с ценни книжа.
 • Всяка сделка, осъществена на финансовите пазари, ще препраща към насрещната страна посредством LEI кода.
 • Регулаторите (като например централните банки) го използват като средство за надзор на финансовите пазари. LEI кодът осъществява връзка между финансовите пазари, дружествата и регулаторите.
 • LEI е одобрен от държавите от Г20.
 • Данните за юридическите лица, свързани с притежанието на LEI код, са достъпни безплатно от базата данни на Фондация „Глобален идентификатор на юридическите лица“ - Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
 • Процедурата по издаване на LEI се ръководи от акредитирани от GLEIF Местни оперативни звена (МОЗ) - Local Operating Unit (LOU)
 • GLEIF - Фондация „Глобален идентификатор на юридическите лица“ Одобрена от Борда за финансова стабилност с подкрепата на държавите от групата на Г20. Управлявана от Комитет за регулаторен надзор на LEI - The Regulatory Oversight Committee (ROC)
 • Запомнете, БЕЗ LEI НЯМА ТЪРГОВИЯ.

LEI - какво обозначават цифрите и буквите?

LEI кодът е унифициран със стандарт ISO 17442.  Той представлява комбинация от 20 цифри и букви.

 • Първите четири цифри винаги обозначават Местното оперативно звено, което е издало LEI кода.
 • Петата и шестата цифра трябва да са винаги нули.
 • Цифрите/буквите от седмата до осемнадесетата са уникални за всяко отделно юридическо лице.
 • Последните две цифри са контролната сума. Те служат за проверка.

LEI код - Идентификатор на юридически лица.


LEI кодът свързва отделните точки.

Визията на Фондация „Глобална идентификация на юридическите лица“ (GLEIF) е да бъде въведен универсален регистрационен номер за всички юридически лица по света. Такъв тип идентификатор би осигурил достъп до стандартизирани, висококачествени и безплатни референтни данни за всички потребители.

„Вярваме, че в крайна сметка зад всеки бизнес трябва да стои една конкретна идентичност. Въвеждането на LEI кода ще помогне за постигането на тази цел.“

Фондация „Глобален идентификатор на юридическите лица“ - GLEIF


Бъдещето на LEI и защо е важно да се сдобием с кода незабавно!

Съществуват редица сценарии, при които LEI кодът може да се окаже полезен.

 1. LEI кодът вече е въведен като основен идентификатор за големи корпоративни кредитополучатели в Индия. Повече информация за употребата на LEI в Индия. Вероятността и други държави по света да последват този пример е голяма. Това ще спомогне за установяването на общото финансово здраве на по-големите корпоративни кредитополучатели. В действителност Европейската централна банка вече използва LEI като един от идентификаторите при отчитането на проекта „Ana Credit“.
 2. Глобален LEI код или глобален регистрационен номер на дружество. Тъй като базата данни се обновява редовно и е безплатна, крайният потребител ще има възможността да добие по-ясна представа с кого работим. Също така процесът на „запознаване“ ще бъде улеснен за банките и доставчиците на финансови услуги.
 3. Бързо и ефикасно идентифициране на онлайн търговци и доставчици на електронни услуги. С разрастването на електронната търговия LEI ще ни предоставя възможността да виждаме от кого поръчваме стоки. Едно единствено щракване върху LEI кода ще Ви разкрие пълните данни на дружеството.
 4. В момента с бързи темпове се разработват още начини за употреба на LEI от потребителите: например печати за сигурност на сайта, LEI в SSL сертификати и др.

Кой може да издава LEI кодове?

Издаването на LEI кодове се регулира от GLEIF. GLEIF е фондацията, която контролира издаването на LEI кодове, но не тя се занимава със самия процес на издаване. Вместо това, кодовете се издават чрез мрежа от публични и частни компании, действащи като Местни оперативни звена (LOU). Тяхна основна задача е да осъществяват регистрации и подновявания на LEI, възприемайки ролята на посредник за всички организации, които желаят да се сдобият с LEI код. Пълният списък на Местни оперативни звена може да бъде намерен на интернет страницата на GLEIF.

LEI Регистърът работи в сътрудничество с няколко LOU. LEI Pегистърът е LEI регистрационен агент. Нашата задача е да помагаме на организации и държавни органи да получат надеждна информация относно LEI, както и да осъществяваме комуникацията между LOU и дружествата, желаещи да се сдобият с LEI код. Ние проверяваме данните, налични в публично достъпни бази данни, като търговски регистри и др. Пълен списък с търговки и други регистри може да бъде намерен в Каталог на органите за регистрация на GLEIF. Научете повече за регистрационните агенти.


ЧЗВ


LEI:
Следваща дата на подновяване на LEI:
LEI кодът в момента се управлява от [current_lou]. Можете обаче да го прехвърлите на нашия партньор Ubisecure Oy (RapidLEI).
LEI е изтекъл и трябва да извършите годишно подновяване с процеса на прехвърляне.
Към момента вашият LEI се управлява от [current_lou]. Вие ще прехвърлите вашия LEI под управлението на LEI Регистър. За да завършим процеса, трябва да прехвърлим вашия LEI към нашия Партньор LOU, RapidLEI. RapidLEI е оторизиран GLEIF издател на LEI. Моля, изберете по-долу между обикновено прехвърляне (LEI няма да бъде подновен) и прехвърляне с подновяване на LEI.

Каква е разликата между прехвърляне и подновяване на LEI?Подновяването на LEI е процес на ежегодна актуализация на регистрационните данни за дадено дружество в базата данни на Фондация „Глобална идентификация на юридическите лица“. Данните на дружеството трябва да бъдат актуализирани поне веднъж в годината.

Прехвърлянето на LEI представлява предаването на LEI кода от един доставчик на услуги към друг. Позволено е LEI кода да бъде прехвърлен, с цел клиента да може да упражнява правото си да избира различни доставчици на услуги. В случай, че клиентът не е доволен от таксите, обслужването или качеството на данните, той може да прехвърли LEI кода към друг LEI издател (LOU). LEI кодът не се променя по време на процеса на прехвърляне. Самият процес е „бек-енд“, което означава, че е невидим за крайния потребител. Всички LEI кодове са валидни във всички юрисдикции. Доставчиците на инвестиционни услуги не могат да разграничават LEI кодовете на база местните оперативни единици (англ. съкр. LOU).

LEI регистърът предлага услуга трансфер, заедно с подновяване, с цел да се гарантира най-високата степен на точност на данните.
За да продължим с подновяването, първо трябва да прехвърлим вашия LEI, моля използвайте формуляра за прехвърляне на LEI, за да продължите с подновяването.
"Драги клиенте, Към момента вашият LEI се управлява от нашия партньор LOU RapidLEI, но не под наше управление като Регистрационен Агент. Оценяваме вашия интерес към нашата услуга, но за съжаление към момента не можем да ви я предоставим. За да подновите вашия LEI, моля, свържете се с RapidLEI директно на [email protected] или посетете техния партньорски сайт, за да намерите вашия местен партньор. Благодарим ви за разбирането! Регистрационен Екип по Поддръжка на LEI "
Уважаеми клиенти, Понастоящем имате валиден договор с нас за LEI код [lei]. Договорът е валиден до [paid_until]. Това означава, че ще се погрижим за ежегодното Ви подновяване на LEI до [paid_until]. Можете да проверите Вашите LEI данни тук: [leicert_link] Ако е необходимо Вашите LEI данни да бъдат актуализирани или имате някакви въпроси, моля, свържете се с нас на [site_email].
Съгласни ли сте с прехвърлянето и продължавате ли към подновяването на LEI със същото приложение?
Почти сте завършили прехвърлянето на LEI. Като финално потвърждение, ние трябва да се уверим, че целенасочено сте избрали прехвърлянето на LEI без подновяване на данните. Все още ли искате да подновите вашия LEI с прехвърляне?