Кой се нуждае от LEI номер?

Кой се нуждае от LEI номер? LEI е нужен на юридически лица, участващи във финансови транзакции и които желаят да търгуват на финансови пазари, като например закупуване на акции, облигации или други ценни книжа. Има също много регулации (в зависимост от юрисдикциите), които изискват получаване на LEI.

След създаването на LEI схемата бяха въведени много нови регулации по целия свят. Ситуация, която означава, че много субекти в редица индустрии сега трябва да кандидатстват за LEI. Детайлите за които може да намерите по-долу. 


Какво е LEI номер?

LEI или Legal Entity Identifier е уникален 20-цифрен буквено-цифров код. Целта му е да осигури регулирана идентификация за юридически лица като фирми и организации, особено тези във финансовата индустрия. 

Целта на това е стопанствата да станат по-прозрачни, а данните за тях по-свързани и лесни за достъп. По този начин се свежда до минимум всякакъв финансов риск, свързан с работа с такива организации по целия свят. Прочетете повече за това какво е LEI.


Финансови институции, които винаги изискват LEI номер

Понастоящем юридическите лица, които винаги изискват LEI, включват финансови институции като брокери, банки, инвестиционни и застрахователни компании и кредитни съюзи. LEI Pегистърa е посветена в това да ви помогне в процеса при регистрация на LEI. 

Въпреки това, от физическите лица не се изисква да притежават LEI, за да търгуват на финансовия пазар. Следователно, ако не сте компания или корпорация, в момента няма да имате нужда от LEI. 


Инвестиционни посредници и техните клиенти (EU)

Друг тип организации, които изискват LEI конкретно в рамките на ЕС, са инвестиционните посредници и техните клиенти. Това се дължи на  MiFID II/MiFiR регулации, който влязоха в сила през януари 2018. 

Това, което означава е, че органите на ЕС са длъжни да отказват сделки между инвестиционни посредници и техните клиенти, освен ако и двете страни нямат LEI номер. Всъщност тази ситуация е известна преди всичко като „no LEI, no trade“. Ако вашата организация попада под тези изисквания на MiFID II/MiFiR, може да кандидатствате за LEI чрез LEI Pегистърa. 


Правителствени агенции (САЩ)

Има и други видове юридически лица, които също ще се нуждаят от LEI, включително много правителствени финансови агенции на САЩ. Това е преди всичко, защото Службата за Финансови Проучвания направи LEI задължителен.

Такива агенции включват Federal Reserve System (FED), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) и National Association of Insurance Commissioners (NAIC). 


RTO-та и ISO-та 

В допълнение, от 2015 има правителствени организации на САЩ, които съществуват извън финансовия сектор, които също ще изискват LEI. Всъщност, Федерална комисия за енергийно регулиране (FERC) задължава, че всички RTOs (Regional Transmission Organizations) и ISOs (Independent System Operators) да имат LEI. 


Засегнатите от Закона за Финансовата Прозрачност

И накрая, също така е разумно да се спомене, че макар в момента не е така, ще има допълнителни субекти, от които може да се наложи да използват LEI в близко бъдеще. 

Причината за това е Законът Рагтеч на САЩ,  Законът за финансовата прозрачност. Нещо, което, ако бъде прието, ще изисква всички данни, получени от такива агенции, да бъдат неограничени. Идеята е транзакциите между такива субекти и възможността да се регулират да станат много по-надеждни. 

LEI-овете са идеалният метод за идентификация за такива данни. Следователно, всяко лице, което се занимава с регулаторните агенции, изброени тук, вероятно скоро ще изисква LEI. 

Целта на LEI Pегистърa е да помогне на юридическите лица да регистрират своите LEI лесно, сигурно и рентабилно. Това е прост 2-минутен процес, удобен за нас.

РЕГИСТРИРАЙТЕ LEI