Търсене на LEI код

Търсете на LEI код и проверете валидността на Вашия LEI код

СИДМА БЪЛГАРИЯ ЕАД

ACTIVE

LEI: 485100B6NRMWIDOPLJ88

ISSUED
Bulgaria, SOFIA, KV.ILIENTZI, PROM. ZONA RMZ, 1271
Legal Name
СИДМА БЪЛГАРИЯ ЕАД
Transliterated Other Entity Names
SIDMA BULGARIA EAD
Registered At
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Registration Authority Entity ID
131467191
Legal Jurisdiction
BG
Entity Legal Form Code
Еднолично дружество с ограничена отговорност
WVIN
Entity Status
ACTIVE

Addresses

Legal Address
KV.ILIENTZI, PROM. ZONA RMZ
1271
SOFIA
BG | Bulgaria
Headquarters Address
KV.ILIENTZI, PROM. ZONA RMZ
1271
SOFIA
BG | Bulgaria

Registration Details

LEI Initial Registration Date
2019-08-05
LEI Last Update Date
2019-08-05
LEI Registration Status
ISSUED
LEI Next Renewal Date
2020-08-05
Managing LOU
KDD - Centralna klirinško depotna družba delniška družba (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia)
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Parents
(Ultimate Parent Exception reported)
(Ultimate Parent)
Direct Children
No direct child data available
Ultimate Children
No ultimate child data available
CHALLENGE LEI

You can raise a simple challenge regarding LEI data or proceed with the full LEI data renewal.


Proceed with full LEI data renewal - we will validate the data from the local business registry

Raise a simple LEI challenge - just tell us what is wrong with the current data in your own words

ПОДНОВЯВАНЕ НА LEI КОД
В момента вашият LEI се управлява от [current_lou]. Моля, имайте предвид, че по време на процеса на подновяване, Вашият LEI ще бъде прехвърлен към друг доставчик на LEI услуги, акредитиран от Фондация „Глобална идентификация на юридическите лица“.

Каква е разликата между прехвърляне и подновяване на LEI?Подновяването на LEI е процес на ежегодна актуализация на регистрационните данни за дадено дружество в базата данни на Фондация „Глобална идентификация на юридическите лица“. Данните на дружеството трябва да бъдат актуализирани поне веднъж в годината.

Прехвърлянето на LEI представлява предаването на LEI кода от един доставчик на услуги към друг. Позволено е LEI кода да бъде прехвърлен, с цел клиента да може да упражнява правото си да избира различни доставчици на услуги. В случай, че клиентът не е доволен от таксите, обслужването или качеството на данните, той може да прехвърли LEI кода към друг LEI издател (LOU). LEI кодът не се променя по време на процеса на прехвърляне. Самият процес е „бек-енд“, което означава, че е невидим за крайния потребител. Всички LEI кодове са валидни във всички юрисдикции. Доставчиците на инвестиционни услуги не могат да разграничават LEI кодовете на база местните оперативни единици (англ. съкр. LOU).

LEI регистърът предлага услуга трансфер, заедно с подновяване, с цел да се гарантира най-високата степен на точност на данните.