Търсене на LEI код

Търсете на LEI код и проверете валидността на Вашия LEI код

Дронамикс Кепитъл

ACTIVE

LEI: 984500CE5N9EAID05X07

ISSUED
Bulgaria, Столична, str. Александър Малинов № 31, 1729
Юридическо име
Дронамикс Кепитъл
Други имена на дружеството
Dronamics Capital EAD
Регистрирано на
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Идентификационен номер на регистрационния орган на дружеството
206697857
Юрисдикция
BG
Категория на дружеството
GENERAL
Код на юридическата форма на дружеството
Еднолично акционерно дружество (bg)
EJ06
Статус на дружеството
ACTIVE
Дата на създаване
2021-10-25

Адреси

Юридически адрес
str. Александър Малинов № 31
1729
Столична
BG-22
BG | Bulgaria
Адрес на седалището
str. Александър Малинов № 31
1729
Столична
BG-22
BG | Bulgaria

Данни за регистрация

Дата на първоначалната LEI регистрация
2021-11-02
Дата на последната LEI актуализация
2023-09-17
Статус на LEI регистрацията
ISSUED
Следваща дата на подновяване на LEI
2024-11-02
Управление на LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Източници за валидиране
FULLY_CORROBORATED
Валидирано от
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Валидирано като
206697857

Връзки

Дружество майка
NATURAL_PERSONS (Докладвано е изключване на пряко дружество майка)
NATURAL_PERSONS (Докладвано е изключване на крайно дружество майка)
Пряко дъщерно дружество
Няма налични данни за пряко дъщерно дружество
Крайно дъщерно дружество
Няма налични данни за крайно дъщерно дружество