Търсене на LEI код

Търсете на LEI код и проверете валидността на Вашия LEI код

РН ДИВЕЛОПМЪНТ

ACTIVE

LEI: 984500BC6DE777C9AV36

ISSUED
Bulgaria, София, r. БОРОВО, str. ул.Подуево № 10, ent. Б, fl. 2, ap. офис 14, р-н Красно село, 1680
Юридическо име
РН ДИВЕЛОПМЪНТ
Други имена на дружеството
RN DEVELOPMENT Ltd.
Регистрирано на
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Идентификационен номер на регистрационния орган на дружеството
131534996
Юрисдикция
BG
Категория на дружеството
GENERAL
Код на юридическата форма на дружеството
Дружество с ограничена отговорност (bg)
VJ3G
Статус на дружеството
ACTIVE
Дата на създаване
2008-09-04

Адреси

Юридически адрес
r. БОРОВО, str. ул.Подуево № 10, ent. Б, fl. 2, ap. офис 14
р-н Красно село
1680
София
BG-23
BG | Bulgaria
Адрес на седалището
r. БОРОВО, str. ул.Подуево № 10, ent. Б, fl. 2, ap. офис 14
р-н Красно село
1680
София
BG-23
BG | Bulgaria

Данни за регистрация

Дата на първоначалната LEI регистрация
2021-05-20
Дата на последната LEI актуализация
2024-04-15
Статус на LEI регистрацията
ISSUED
Следваща дата на подновяване на LEI
2025-05-20
Управление на LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Източници за валидиране
FULLY_CORROBORATED
Валидирано от
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Валидирано като
131534996

Връзки

Дружество майка
NATURAL_PERSONS (Докладвано е изключване на пряко дружество майка)
NATURAL_PERSONS (Докладвано е изключване на крайно дружество майка)
Пряко дъщерно дружество
Няма налични данни за пряко дъщерно дружество
Крайно дъщерно дружество
Няма налични данни за крайно дъщерно дружество