Търсене на LEI код

Търсете на LEI код и проверете валидността на Вашия LEI код

ИКО УЕБ ДИЗАЙН

ACTIVE

LEI: 98450087BGA7BMVA7438

ISSUED
Bulgaria, София, r. Обеля 2, bl. 245, ent. Б, fl. 5, ap. 37, р-н Връбница, 1326
Юридическо име
ИКО УЕБ ДИЗАЙН
Други имена на дружеството
IKO WEB DESIGN
Регистрирано на
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Идентификационен номер на регистрационния орган на дружеството
206137617
Юрисдикция
BG
Категория на дружеството
GENERAL
Код на юридическата форма на дружеството
Еднолично дружество с ограничена отговорност (bg)
WVIN
Статус на дружеството
ACTIVE
Дата на създаване
2020-06-22

Адреси

Юридически адрес
r. Обеля 2, bl. 245, ent. Б, fl. 5, ap. 37
р-н Връбница
1326
София
BG-22
BG | Bulgaria
Адрес на седалището
r. Обеля 2, bl. 245, ent. Б, fl. 5, ap. 37
р-н Връбница
1326
София
BG-22
BG | Bulgaria

Данни за регистрация

Дата на първоначалната LEI регистрация
2022-08-18
Дата на последната LEI актуализация
2024-07-08
Статус на LEI регистрацията
ISSUED
Следваща дата на подновяване на LEI
2025-08-28
Автоматично подновяване до
2029-08-28
Управление на LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Източници за валидиране
FULLY_CORROBORATED
Валидирано от
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Валидирано като
206137617

Връзки

Дружество майка
NON_CONSOLIDATING (Докладвано е изключване на пряко дружество майка)
NON_CONSOLIDATING (Докладвано е изключване на крайно дружество майка)
Пряко дъщерно дружество
Няма налични данни за пряко дъщерно дружество
Крайно дъщерно дружество
Няма налични данни за крайно дъщерно дружество