Търсене на LEI код

Търсете на LEI код и проверете валидността на Вашия LEI код

КРИС КОРПОРЕЙШЪНС

ACTIVE

LEI: 98450085FB3383CABB92

ISSUED
Bulgaria, Варна, бул./ул. ул. Бяла Мура № 5, ет. 4, ап. 4, ж.к. Победа, р-н Младост, 9000
Юридическо име
КРИС КОРПОРЕЙШЪНС
Други имена на дружеството
„KRIS CORPORATIONS” Ltd.
Регистрирано на
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Идентификационен номер на регистрационния орган на дружеството
206627499
Юрисдикция
BG
Категория на дружеството
GENERAL
Код на юридическата форма на дружеството
Дружество с ограничена отговорност (bg)
VJ3G
Статус на дружеството
ACTIVE
Дата на създаване
2021-08-24

Адреси

Юридически адрес
бул./ул. ул. Бяла Мура № 5, ет. 4, ап. 4
ж.к. Победа
р-н Младост
9000
Варна
BG-03
BG | Bulgaria
Адрес на седалището
бул./ул. ул. Бяла Мура № 5, ет. 4, ап. 4
ж.к. Победа
р-н Младост
9000
Варна
BG-03
BG | Bulgaria

Данни за регистрация

Дата на първоначалната LEI регистрация
2024-06-10
Дата на последната LEI актуализация
2024-06-10
Статус на LEI регистрацията
ISSUED
Следваща дата на подновяване на LEI
2025-06-10
Управление на LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Източници за валидиране
FULLY_CORROBORATED
Валидирано от
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Валидирано като
206627499

Връзки

Дружество майка
NATURAL_PERSONS (Докладвано е изключване на пряко дружество майка)
NATURAL_PERSONS (Докладвано е изключване на крайно дружество майка)
Пряко дъщерно дружество
Няма налични данни за пряко дъщерно дружество
Крайно дъщерно дружество
Няма налични данни за крайно дъщерно дружество