Търсене на LEI код

Търсете на LEI код и проверете валидността на Вашия LEI код

Кумовски Инвест

ACTIVE

LEI: 984500795C9A66C80N91

ISSUED
Bulgaria, Столична, r. Младост 2, bl. 207, ent. 2, ap. 23, 1799
Юридическо име
Кумовски Инвест
Други имена на дружеството
Kumovski Invest Ltd.
Регистрирано на
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Идентификационен номер на регистрационния орган на дружеството
206951843
Юрисдикция
BG
Категория на дружеството
GENERAL
Код на юридическата форма на дружеството
Еднолично дружество с ограничена отговорност (bg)
WVIN
Статус на дружеството
ACTIVE
Дата на създаване
2022-05-25

Адреси

Юридически адрес
r. Младост 2, bl. 207, ent. 2, ap. 23
1799
Столична
BG-23
BG | Bulgaria
Адрес на седалището
r. Младост 2, bl. 207, ent. 2, ap. 23
1799
Столична
BG-23
BG | Bulgaria

Данни за регистрация

Дата на първоначалната LEI регистрация
2022-05-31
Дата на последната LEI актуализация
2024-06-10
Статус на LEI регистрацията
ISSUED
Следваща дата на подновяване на LEI
2025-06-10
Управление на LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Източници за валидиране
FULLY_CORROBORATED
Валидирано от
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Валидирано като
206951843

Връзки

Дружество майка
NON_CONSOLIDATING (Докладвано е изключване на пряко дружество майка)
NON_CONSOLIDATING (Докладвано е изключване на крайно дружество майка)
Пряко дъщерно дружество
Няма налични данни за пряко дъщерно дружество
Крайно дъщерно дружество
Няма налични данни за крайно дъщерно дружество