Търсене на LEI код

Търсете на LEI код и проверете валидността на Вашия LEI код

марлин груп еоод енд Ко

ACTIVE

LEI: 9845005E4I9EQ1A88C49

ISSUED
Bulgaria, София, str. ул. Верила № 5, fl. 2, 1463
Юридическо име
марлин груп еоод енд Ко
Други имена на дружеството
marlin group & Co. KG
Регистрирано на
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Идентификационен номер на регистрационния орган на дружеството
204562818
Юрисдикция
BG
Категория на дружеството
GENERAL
Код на юридическата форма на дружеството
Командитно дружество (bg)
S94S
Статус на дружеството
ACTIVE
Дата на създаване
2017-04-25

Адреси

Юридически адрес
str. ул. Верила № 5, fl. 2
1463
София
BG-22
BG | Bulgaria
Адрес на седалището
str. ул. Верила № 5, fl. 2
1463
София
BG-22
BG | Bulgaria

Данни за регистрация

Дата на първоначалната LEI регистрация
2020-07-21
Дата на последната LEI актуализация
2024-06-03
Статус на LEI регистрацията
ISSUED
Следваща дата на подновяване на LEI
2025-07-21
Управление на LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Източници за валидиране
FULLY_CORROBORATED
Валидирано от
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Валидирано като
204562818

Връзки

Дружество майка
NON_CONSOLIDATING (Докладвано е изключване на пряко дружество майка)
NON_CONSOLIDATING (Докладвано е изключване на крайно дружество майка)
Пряко дъщерно дружество
Няма налични данни за пряко дъщерно дружество
Крайно дъщерно дружество
Няма налични данни за крайно дъщерно дружество