Търсене на LEI код

Търсете на LEI код и проверете валидността на Вашия LEI код

АГРИДО САЙЪНС

ACTIVE

LEI: 9845005A82C050WAXE67

ISSUED
Bulgaria, Русе, str. БОРИСОВА № 8, fl. 3, 7000
Юридическо име
АГРИДО САЙЪНС
Други имена на дружеството
AGRIDO SCIENCE
Регистрирано на
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Идентификационен номер на регистрационния орган на дружеството
202355443
Юрисдикция
BG
Категория на дружеството
GENERAL
Код на юридическата форма на дружеството
Дружество с ограничена отговорност (bg)
VJ3G
Статус на дружеството
ACTIVE
Дата на създаване
2012-12-11

Адреси

Юридически адрес
str. БОРИСОВА № 8, fl. 3
7000
Русе
BG-18
BG | Bulgaria
Адрес на седалището
str. БОРИСОВА № 8, fl. 3
7000
Русе
BG-18
BG | Bulgaria

Данни за регистрация

Дата на първоначалната LEI регистрация
2022-10-31
Дата на последната LEI актуализация
2023-09-17
Статус на LEI регистрацията
ISSUED
Следваща дата на подновяване на LEI
2024-10-31
Автоматично подновяване до
2025-10-31
Управление на LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Източници за валидиране
FULLY_CORROBORATED
Валидирано от
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Валидирано като
202355443

Връзки

Дружество майка
NON_CONSOLIDATING (Докладвано е изключване на пряко дружество майка)
NON_CONSOLIDATING (Докладвано е изключване на крайно дружество майка)
Пряко дъщерно дружество
Няма налични данни за пряко дъщерно дружество
Крайно дъщерно дружество
Няма налични данни за крайно дъщерно дружество