Търсене на LEI код

Търсете на LEI код и проверете валидността на Вашия LEI код

РАЙВЪЛ (ЕУ)

ACTIVE

LEI: 98450045A136FCF1BA57

ISSUED
Bulgaria, София, str. пл. Позитано No 2, Бизнес център ПЕРФОРМ, fl. 3, 1000
Юридическо име
РАЙВЪЛ (ЕУ)
Други имена на дружеството
RYVYL (EU) EAD
Регистрирано на
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Идентификационен номер на регистрационния орган на дружеството
121554961
Юрисдикция
BG
Категория на дружеството
GENERAL
Код на юридическата форма на дружеството
Еднолично акционерно дружество (bg)
EJ06
Статус на дружеството
ACTIVE
Дата на създаване
2008-02-18

Адреси

Юридически адрес
str. пл. Позитано No 2, Бизнес център ПЕРФОРМ, fl. 3
1000
София
BG-23
BG | Bulgaria
Адрес на седалището
str. пл. Позитано No 2, Бизнес център ПЕРФОРМ, fl. 3
1000
София
BG-23
BG | Bulgaria

Данни за регистрация

Дата на първоначалната LEI регистрация
2023-12-04
Дата на последната LEI актуализация
2023-12-04
Статус на LEI регистрацията
ISSUED
Следваща дата на подновяване на LEI
2024-12-04
Управление на LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Източници за валидиране
FULLY_CORROBORATED
Валидирано от
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Валидирано като
121554961

Връзки

Дружество майка
NO_LEI (Докладвано е изключване на пряко дружество майка)
NO_LEI (Докладвано е изключване на крайно дружество майка)
Пряко дъщерно дружество
Няма налични данни за пряко дъщерно дружество
Крайно дъщерно дружество
Няма налични данни за крайно дъщерно дружество