Търсене на LEI код

Търсете на LEI код и проверете валидността на Вашия LEI код

ЛОГИСТИКА СОЛАР

ACTIVE

LEI: 98450039SFCG67460I22

ISSUED
Bulgaria, Столична, str. Христофор Колумб № 41, fl. 7, 1592
Юридическо име
ЛОГИСТИКА СОЛАР
Други имена на дружеството
LOGISTICA SOLAR AD
Регистрирано на
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Идентификационен номер на регистрационния орган на дружеството
206499081
Юрисдикция
BG
Категория на дружеството
GENERAL
Код на юридическата форма на дружеството
Акционерно дружество (bg)
WTK4
Статус на дружеството
ACTIVE
Дата на създаване
2021-05-07

Адреси

Юридически адрес
str. Христофор Колумб № 41, fl. 7
1592
Столична
BG-22
BG | Bulgaria
Адрес на седалището
str. Христофор Колумб № 41, fl. 7
1592
Столична
BG-22
BG | Bulgaria

Данни за регистрация

Дата на първоначалната LEI регистрация
2022-10-31
Дата на последната LEI актуализация
2023-09-17
Статус на LEI регистрацията
ISSUED
Следваща дата на подновяване на LEI
2024-10-31
Автоматично подновяване до
2027-10-31
Управление на LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Източници за валидиране
FULLY_CORROBORATED
Валидирано от
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Валидирано като
206499081

Връзки

Дружество майка
NON_CONSOLIDATING (Докладвано е изключване на пряко дружество майка)
NON_CONSOLIDATING (Докладвано е изключване на крайно дружество майка)
Пряко дъщерно дружество
Няма налични данни за пряко дъщерно дружество
Крайно дъщерно дружество
Няма налични данни за крайно дъщерно дружество