Търсене на LEI код

Търсете на LEI код и проверете валидността на Вашия LEI код

ГМПТРД

ACTIVE

LEI: 98450031243414185652

ISSUED
Bulgaria, София, ж.к. "Обеля", бул./ул. "5-та" № 15, 1387
Юридическо име
ГМПТРД
Регистрирано на
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Идентификационен номер на регистрационния орган на дружеството
206573749
Юрисдикция
BG
Категория на дружеството
GENERAL
Код на юридическата форма на дружеството
Еднолично дружество с ограничена отговорност (bg)
WVIN
Статус на дружеството
ACTIVE
Дата на създаване
2021-07-05

Адреси

Юридически адрес
ж.к. "Обеля", бул./ул. "5-та" № 15
1387
София
BG-02
BG | Bulgaria
Адрес на седалището
ж.к. "Обеля", бул./ул. "5-та" № 15
1387
София
BG-02
BG | Bulgaria

Данни за регистрация

Дата на първоначалната LEI регистрация
2021-07-21
Дата на последната LEI актуализация
2023-05-22
Статус на LEI регистрацията
ISSUED
Следваща дата на подновяване на LEI
2024-07-21
Управление на LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Източници за валидиране
FULLY_CORROBORATED
Валидирано от
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Валидирано като
206573749

Връзки

Дружество майка
NATURAL_PERSONS (Докладвано е изключване на пряко дружество майка)
NATURAL_PERSONS (Докладвано е изключване на крайно дружество майка)
Пряко дъщерно дружество
Няма налични данни за пряко дъщерно дружество
Крайно дъщерно дружество
Няма налични данни за крайно дъщерно дружество