Търсене на LEI код

Търсете на LEI код и проверете валидността на Вашия LEI код

РОКА БЪЛГАРИЯ

ACTIVE

LEI: 9845002E78C4DE6A7E37

ISSUED
Bulgaria, Каспичан, бул./ул. ул. МАДАРСКИ КОННИК № 48, 9930
Юридическо име
РОКА БЪЛГАРИЯ
Други имена на дружеството
ROCA BULGARIA AD
Регистрирано на
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Идентификационен номер на регистрационния орган на дружеството
837066162
Юрисдикция
BG
Категория на дружеството
GENERAL
Код на юридическата форма на дружеството
Акционерно дружество (bg)
WTK4
Статус на дружеството
ACTIVE
Дата на създаване
2008-04-03

Адреси

Юридически адрес
бул./ул. ул. МАДАРСКИ КОННИК № 48
9930
Каспичан
BG-23
BG | Bulgaria
Адрес на седалището
бул./ул. ул. МАДАРСКИ КОННИК № 48
9930
Каспичан
BG-23
BG | Bulgaria

Данни за регистрация

Дата на първоначалната LEI регистрация
2020-11-17
Дата на последната LEI актуализация
2023-09-17
Статус на LEI регистрацията
ISSUED
Следваща дата на подновяване на LEI
2024-11-03
Управление на LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Източници за валидиране
FULLY_CORROBORATED
Валидирано от
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Валидирано като
837066162

Връзки

Дружество майка
NON_CONSOLIDATING (Докладвано е изключване на пряко дружество майка)
NON_CONSOLIDATING (Докладвано е изключване на крайно дружество майка)
Пряко дъщерно дружество
Няма налични данни за пряко дъщерно дружество
Крайно дъщерно дружество
Няма налични данни за крайно дъщерно дружество