Търсене на LEI код

Търсете на LEI код и проверете валидността на Вашия LEI код

СФК-ТРАК

ACTIVE

LEI: 984500097B64BEBA3A66

ISSUED
Bulgaria, София, ж.к. ОРЛАНДОВЦИ, бул./ул. бул. История Славянобългарска № 4, 1220
Юридическо име
СФК-ТРАК
Други имена на дружеството
SFK - TRAK
Регистрирано на
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Идентификационен номер на регистрационния орган на дружеството
175356641
Юрисдикция
BG
Категория на дружеството
GENERAL
Код на юридическата форма на дружеството
Дружество с ограничена отговорност (bg)
VJ3G
Статус на дружеството
ACTIVE
Дата на създаване
2010-12-09

Адреси

Юридически адрес
ж.к. ОРЛАНДОВЦИ, бул./ул. бул. История Славянобългарска № 4
1220
София
BG-01
BG | Bulgaria
Адрес на седалището
ж.к. ОРЛАНДОВЦИ, бул./ул. бул. История Славянобългарска № 4
1220
София
BG-01
BG | Bulgaria

Данни за регистрация

Дата на първоначалната LEI регистрация
2021-07-29
Дата на последната LEI актуализация
2024-07-08
Статус на LEI регистрацията
ISSUED
Следваща дата на подновяване на LEI
2025-07-29
Автоматично подновяване до
2027-07-29
Управление на LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Източници за валидиране
FULLY_CORROBORATED
Валидирано от
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Валидирано като
175356641

Връзки

Дружество майка
NATURAL_PERSONS (Докладвано е изключване на пряко дружество майка)
NATURAL_PERSONS (Докладвано е изключване на крайно дружество майка)
Пряко дъщерно дружество
Няма налични данни за пряко дъщерно дружество
Крайно дъщерно дружество
Няма налични данни за крайно дъщерно дружество