Търсене на LEI код

Търсете на LEI код и проверете валидността на Вашия LEI код

АЛФАСТАР ВЕНЧЪРС

ACTIVE

LEI: 894500P29Y7P00LH8T30

ISSUED
Bulgaria, София, str. Славянска № 5, fl. 2, ap. офис 1, 1000
Юридическо име
АЛФАСТАР ВЕНЧЪРС
Други имена на дружеството
ALFASTAR VENTURES
Регистрирано на
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Идентификационен номер на регистрационния орган на дружеството
206501205
Юрисдикция
BG
Категория на дружеството
GENERAL
Код на юридическата форма на дружеството
Акционерно дружество (bg)
WTK4
Статус на дружеството
ACTIVE
Дата на създаване
2022-12-12

Адреси

Юридически адрес
str. Славянска № 5, fl. 2, ap. офис 1
1000
София
BG | Bulgaria
Адрес на седалището
str. Славянска № 5, fl. 2, ap. офис 1
1000
София
BG | Bulgaria

Данни за регистрация

Дата на първоначалната LEI регистрация
2021-12-14
Дата на последната LEI актуализация
2024-04-05
Статус на LEI регистрацията
ISSUED
Следваща дата на подновяване на LEI
2024-12-18
Управление на LOU
EQS Group AG (EQS Group AG)
Източници за валидиране
FULLY_CORROBORATED
Валидирано от
Commercial Register (Registry Agency (Ministry of Justice))
Търговски регистърАгенция по вписванията
Bulgaria, Bulgaria
RA000065
Валидирано като
206501205

Връзки

Управлявани фондове
Дружество майка
NO_KNOWN_PERSON (Докладвано е изключване на пряко дружество майка)
NO_KNOWN_PERSON (Докладвано е изключване на крайно дружество майка)
Пряко дъщерно дружество
Няма налични данни за пряко дъщерно дружество
Крайно дъщерно дружество
Няма налични данни за крайно дъщерно дружество