ЦЕНА ЗА LEI КОД

Цена по LEI код за 1 година
Цена на LEI код за 3 години
Цена на LEI код за 5 години

Подновяване на LEI кода за една година 120лв
*+ДДС 20% / 0% ДДС при валиден номер по ДДС в ЕС
** Фактурата ще бъде изпратена след издаването на LEI кода

Цена за нов LEI код

Такса за заявяване на LEI и регистрация за 1 година 120лв (120 лева на година)

Такса за заявяване на LEI и регистрация за 3 години 300лв (100 лева на година)

Такса за заявяване на LEI и регистрация за 5 години 450лв (90 лева на година)

Цена за подновяване на LEI код

Такса за подновяване и регистрация за 1 година 120лв (120 лева на година)

Такса за подновяване и регистрация за 3 години 300лв (100 лева на година)

Такса за подновяване и регистрация за 5 години 450лв (90 лева на година)


Какво е включено в цената?

Първоначалната такса за регистрация или подновяване заедно с таксата за съответния период. Таксата за GLEIF е включена в посочената цена. Понастоящем допълнителната такса на GLEIF е 11 щатски долара за всяка едногодишна заявка. ДДС се добавя в приложимите случаи. Моля прочетете следващия въпрос относно ДДС.

Молим да имате предвид, че в цените ни са включени ВСИЧКИ такси. Когато сравнявате с друг доставчик на услуги, уверете се, че Ви посочват общата цена на услугата. Обичайна практика е първоначално да се посочва цена без таксата за GLEIF.


Кога цената включва 0% ДДС и в кои случаи ДДС ще бъде добавяно ?

Посочената цена за LEI включва 0% ДДС. 0% ДДС е приложимо в случаите, когато дружеството притежава валиден номер по ДДС в ЕС.  Ние удостоверяваме номера по ДДС от базата данни VIES. В случай, че дружеството не притежава валиден номер по ДДС, ще бъде добавен ДДС.


Начини на плащане

Понастоящем приемаме плащания с кредитни карти (VISA, MASTERCARD, AMEX, MAESTRO). В случай, че изпитвате затруднения да заплатите с кредитна карта, моля свържете се с нас @ [email protected] и ще Ви изпратим проформа фактура с данни на международна банкова сметка.