КАКВО Е LEI КОД (ЛЕЙ КОД)?

ЛЕЙ КОД най-просто казано

 • ЛЕЙ КОД - Идентификатор на юридически лица.
 • Уникален идентификационен код за лица, които търгуват на финансови пазари (акции, облигации, фючърс, форекс и т.н.)
 • Всяка сделка, която се извършва на пазарите, ще се свърже с другия партньор посредством ЛЕЙ кода.
 • Използва се от регулаторните органи за надзор над финансовите пазари.
 • ЛЕЙ свързва финансовите пазари, компаниите и регулаторите.
 • Издаването на ЛЕЙ код се извършва от GLEIF акредитирани местни оперативни звена.
 • GLEIF - Фондация "Глобален идентификатор на юридическите лица".
 • Без ЛЕЙ, няма търговия.

 

Подновяване на ЛЕЙ код

ЛЕЙ номерът трябва да бъде подовяван ежегодно. Това означава, че ЛЕЙ издаден на 02.01.2018 г., трябва да бъде подновен преди 02.01.2019. Ако крайният срок бъде преминат, вашият ЛЕЙ ще стане неактивен до следващото подновяване. Процесът на подновяване е необходим, за да се гарантира, че данните в глобалния ЛЕЙ архив са релевантни и актуални. ЛЕЙ Rрегистърът предлага подновяване на ЛЕЙ за период от 1, 3 или 5 години.

Какъвто и да е периодът, ще получите известие от ЛЕЙ Регистъра месец преди крайния срок.

В случай на многогодишно подновяване на ЛЕЙ, ЛЕЙ регистърът ще поеме отговорноста да проверява данните Ви преди подновяване и да подновява вашият ЛЕЙ ежегодно. Нашата цел е да поддържаме Вашите данни актуални.

Структура на ЛЕЙ код

ЛЕЙ кодът е стандартизиран със сертификат ISO 17442. Съставен е от комбинация от 20 букви и цифри.

 • Числата 1-4 винаги показват идентификационния номер на местното оперативно звено, което е издало ЛЕЙ.
 • Числата 5-6 винаги имат стойност 0.
 • Числата/буквите 7-18 са уникални за всяко дружество.
 • Числата 19-20 служат за проверка.

 

ЛЕЙ код България

ЛЕЙ е изцяло насочен към свързването на точките!

 Визията на Фондация "Глобален идентификатор на юридическите лица" е да има единен и универсален регистрационен номер за всички дружества по света. Идентификатор, който би осигурил стандартизирани и висококачествени референтни данни.

"Вярваме, че, в края на краищата, трябва да има една идентичност зад всеки бизнес. ЛЕЙ кодът ще допринесе за постигането на тази цел. "

 Фондация "Глобален идентификатор на юридическите лица"

Кой може да издава ЛЕЙ кодове?

Издаването на ЛЕЙ кодове се управлява от GLEIF. GLEIF (Фондация "Глобален идентификатор на юридическите лица") е Фондацията, която контролира издаването на ЛЕЙ кодове. GLEIF не издава ЛЕЙ самостоятелно, тези кодове се издават посредством мрежа от публични и частни компании, действащи като местни оперативни звена. Целта им е да предоставят регистрация, подновяване на ЛЕЙ кодове и да действат като портал за организациите, които желаят да се сдобият с ЛЕЙ код. Списък на местните оперативни звена може да бъде намерен тук.

ЛЕЙ регистърът не е местно оперативно звено. Вместо това, ЛЕЙ регистърът действа като регистрационен агент. Нашата задача е да помогнем на компаниите и публичните органи да получат надеждна информация за ЛЕЙ код, да спомогнем за комуникацията между местните оперативни звена и лицата, които желаят да кандидатстват за ЛЕЙ код. Извършваме проверка на данните, предоставяни с обществено достъпни услуги. Като например националния Търговски регистър и т.н. Повече информация за регистрационните агенти може да бъде намерена тук.