ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Тази политика за поверителност (от тук нататък ‘политиката за поверителност’) описва правилата на LEI Register OÜ’s (от тук нататък ‘LEI Register’) за работа с лични данни, както и видовете лични данни, които събираме и как обработваме събраните лични данни. Тази политика за поверителност може да бъде изменяна в границите на позволеното от закона.

1. Контролиращ данните
LEI Register OÜ, Uus 21-2, 10111, Tallinn, Harjumaa

2. Лице за контакт
info@leikod.bg

3. Цел на всяка легална основа за обработване на лични данни
Събраните лични данни се използват от LEI Register и когато е необходимо, от неговите договорни партньори. Ние обработваме само лични данни на законни лица и техните представители (от тук нататък ‘фирма’ или ‘лице’).
Ние обработваме личните данни на лица: 1) които са съществуващи клиенти на LEI Register; 2) които са изпратили запитване (потенциални клиенти) през уебсайта на LEI Register www.leikod.bg (от тук нататък ‘уебсайтът’); 3) които влизат в уебсайта на LEI Register (потенциални клиенти); или 4) тези, чиито LEI кодове и адреси за контакт са достъпни в публичната база данни (потенциални клиенти).

LEI Register използва събраните данни, за да се свързва с клиенти или потенциални клиенти и да им предостави услуги. LEI Register може също така да използва личните данни за целта на своите икономически дейности и анализи, да провежда бизнес анализи, да подобрява продуктите и услугите си и да персонализира съдържание и реклами.
Законовото основание за събирането и обработването на данни е легитимният интерес на в събирането и обработването на данни, за да предлага, подобрява и развива своите продукти и услуги, както и да доставя по-добри, целенасочени реклами

LEI Register няма да разкрива лични данни на трети неоторизирани страни. Въпреки това, LEI Register може да прехвърля лични данни към трти страни, които предоставят услуги по договор на LEI register. Такива трети страни са задължени от договорите да използват предоставените личните данни само за изпълняване на договорната услуга. LEI Register може също да разкрива събраните лични данни на институции и други трети страни, когато е приложимо според действащото законодателство.

4. Обработени лични данни
Обичайни данни, например:
· име на фирмата;
· номер на LEI кода на компанията, притежаваща LEI код;
· имейл адрес;
· държава.

Личните данни, събрани във връзка с използването на нашите услуги или уебсайт, или друга подобна ситуация, например:
· данни за използването на услуга или уебсайт;
· информация за използваното устройство;
· LEI Код;
· IP адрес;
· информация за браузъра.

5. Обичайни източници на данни и бисквитки
Клиентът сам дава личните си данни, когато поръчва продукт или услуга от LEI Register, както и когато посещава уебсайта и изпраща запитване. LEI Register събира необходимата информация за потенциални клиенти от публичните бази данни. Когато предаваме информация за директни рекламни цели, клиентът ще види индикация за това, че неговите лични данни са получени от публичните бази данни.

LEI Register използва бисквитки, за подобри преживяването на клиента.
С използването на нашите услуги, клиентът дава своето съгласие да съхранява бисквитки на своето устройство. Ако клиентът реши за спре съхраняването на бисквитките на своето устройство, той е възможно да не може да получи достъп или да използва услугите на LEI Register.

6. Обичайни получатели на личните данни и трансфер на личните данни в Европейския Съюз и в държави в Европейската Икономическа Зона

LEI Register обработва лични данни под юрисдикцията на Европейския Съюз и държавите, участващи в Европейската Икономическа Зона.

7. Сигурност на данните
Събраните лични данни се обработват с внимание и се пазят в конфиденциалност. Личните данни са достъпни само за лица, чиито задължения включват обработване на лични данни.
За достъп до система, съдържаща събрани лични данни (iAdmin или Google Drive), потребителите трябва да влезнат, използвайки своето лични потребителско ID и парола.
Всички събрани лични данни са защитени срещу инцидентен и незаконен достъп (Google Drive), промяна, унищожаване или друга подобна обработка (backlog).

8. Права на клиентите
Клиентите имат правото:
• на достъп, подновяване, премахване и коригиране на своите лични данни;
• да оттеглят своето съгласие, ако обработването на личните данни се основава на съгласие, дадено от клиента;
• да наредят ограничения на обработването на личните им данни от LEI Register;
• да наредят спиране на обработването на личните им данни.

Клиентите могат да упражнят всички изредени по-горе права като се свържат с нас по имейл или като кликнат на линка ‘unsubscribe’ във футъра на получен от нас имейл.
LEI Register може да помоли клиента да конкретизира своята заявка писмено.

Ако клиентът не е доволен как LEI Register обработва личните му данни, клиентът има правото да подаде оплакване към компетентните контролни органи, които наблюдават съответствието със закона за защита на данните.

Писмените заявки и запитвания трябва да се изпращат на следния адрес:
LEI Register OÜ
info@leikod.bg

9. Политика за запазване на данни
Събраните лични данни трябва да се съхраняват само за толкова дълго време, колкото е необходимо и оправдано или се изисква от приложимото законодателство.
Личните данни на клиентите и потенциалните клиенти на LEI Register трябва да бъдат съхранявани по време на съответните бизнес отношения. Ако бизнес отношенията приключат и личните данни вече не се използват активно, данните трябва да бъдат направени неактивни. Неактивните лични данни трябва да бъдат изтрити в съответствие с политиката за съхранение на данни на LEI Register.